III Etap realizacji

Informujemy, iż w listopadzie rozpoczeliśmy budowę III Etapu zamkniętego osiedla dozorowanego w Katowicach Panewnikach przy ul. Koszykowej.