O firmie

Firma PHP EXLAND Sp. z o.o. została założona w 1989r. i wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem RHB 3784 z datą 18.10.1989r. W dniu 13.02.2002r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090577.

Spółka rozpoczęła swoją działalność od świadczenia usług budowlanych w zakresie budowy osiedli mieszkaniowych z zabudową jedno i wielorodzinną, jak również obiektów użyteczności publicznej i handlowej na terenie Niemiec, gdzie przez 10 lat posiadała oddział zarejestrowany wg prawa niemieckiego.

Wieloletnie realizacje kontraktów eksportowych realizowanych wg najwyższych standardów europejskich umożliwiło naszej firmie poznanie nowych technologii stosowanych w budownictwie na realizowanych obiektach.

Doświadczenia zdobyte na rynku niemieckim zarówno w zakresie najnowszych technologii, jak również precyzji i jakości wykonania firma postanowiła wykorzystać na rynku krajowym.

W czerwcu 1999r. firma rozpoczęła swoją pierwszą inwestycję realizowaną w systemie deweloperskim w Katowicach przy ul. Łąkowej gdzie powstało zamknięte-dozorowane osiedle dla 50 rodzin (32 domki jednorodzinne i 18 mieszkań).